Triest bericht
15 september 2021
Nieuwe Stratego spellen
23 november 2021
Show all

Nederlands kampioenschap Stratego 2021

Beste generaals,

In de afgelopen maanden merkten we dat veel spelers graag weer een toernooi willen spelen en elkaar willen zien op een evenement. We hebben voor deze spelers en alle andere spelers goed nieuws.

Aankondiging
Dit is de aankondiging voor het NK Stratego op 11 december 2021. De strijd om de speldjes, bekers en titel zal plaatsvinden op een nieuwe locatie, het Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 233KE Leiden.

Uitnodiging
De definitieve uitnodiging zal later verstuurd worden. Hierbij zullen ook de covid-19 richtlijnen meegestuurd worden.

Kanttekening
Wij hopen natuurlijk dat het NK definitief door zal gaan, echter bestaat er altijd de mogelijkheid dat er nieuwe beperkingen vanuit de overheid worden opgelegd. In het geval dat deze beperkingen het NK Stratego onmogelijk maken en/of naar mening van de organisatie dusdanig onplezierig wordt, kan het NK, onverhoopt, afgelast worden.

Enthousiaste groeten,

Strategobond Nederland