Standaard spelregels

Voor zover bij onderstaande punten niet behandeld, zijn de standaard spelregels (laatste versie) van Jumbo Stratego Original van toepassing. Deze liggen ter inzage bij de wedstrijdleider.

Overige regels

· Het optillen van een stuk is op zich geen zet. Er is echter wel sprake van een gespeelde zet wanneer:

1. men met dit stuk of met de hand waarin dit stuk wordt vastgehouden een stuk van de tegenpartij aantikt, of

2. men dit stuk loslaat op een ander veld dan het beginveld.

· Alvorens een stuk te slaan dient de speler duidelijk te maken met welk stuk hij dit gaat doen.

· De verkenner mag in een directe lijn over meerdere lege speelvlaken verplaatst worden en daarbij direct een stuk van de tegenstander slaan.

· De spion verslaat de maarschalk slechts wanneer hij zelf slaat. Slaat de maarschalk de spion, dan wint de maarschalk.

· Vlag en bommen mogen onder geen beding verplaatst worden.

· Geslagen stukken moeten zichtbaar in de doos gelegd worden. Ze hoeven niet geordend te worden.

· Het is niet toegestaan stukken van de tegenstander aan te raken (uitzondering: aantikken met je eigen stuk om aan te geven dat je het slaat). Ook in het geval dat de stukken van de tegenstander slordig staan, is aanraken verboden. Men kan in dat geval de tegenstander, dan wel de arbiter, vragen om de stukken recht te (laten) zetten.

· Op verzoek dien je de tegenstander aan te geven wat je laatste zet was.

· Als de tegenstander een stuk in één zet over meer dan een veld beweegt, moet hij/zij desgevraagd de rang van dat stuk laten zien om te bewijzen dat het echt een verkenner is.

· Als een speler vermoedt dat de tegenstander een illegale zet doet, dan dient de arbiter geroepen te worden. Wanneer er daadwerkelijk vals gespeeld wordt, is de partij automatisch verloren. Wanneer deze persoon nogmaals vals speelt, wordt hij/zij gediskwalificeerd.

· Na afloop van de partij mogen nog onbekende stukken van de tegenstander slechts met diens toestemming worden omgedraaid.

· Wanneer een partij in remise eindigt, moeten beide spelers kunnen aantonen dat ze nog wel beweegbare stukken hebben (of ze beide niet meer hebben).

· De winnaar van een partij moet er voor zorgen dat het scorebriefje goed ingevuld bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd. Verkeerd ingevoerde scores door foutief of onvolledig ingevulde briefjes kunnen later niet hersteld worden.

Einde van de partij

Een partij kan op 9 manieren eindigen:

1. Wanneer een speler de vlag van de tegenstander slaat: winst.

2. Als je tegenstander geen enkele zet meer kan of mag doen, terwijl je zelf nog wel 1 of meer zetten kan doen: winst

Let op! Dit is ook van toepassing als deze speler in de laatste seconde met zijn laatste beweegbare stuk nog op de vlag gokt maar hierbij op een bom loopt! Je moet dus ná afloop van de partij eigenlijk nog een zet kunnen doen.

3. Wanneer een van beide spelers de strijd opgeeft: verlies.

4. Wanneer bij gebruik van een Bronstein klok één van beide spelers al zijn/haar speeltijd gebruikt heeft: verlies.

5. Wanneer binnen de speelduur van de partij geen beslissing is gevallen, terwijl beide spelers nog over één of meer aantoonbaar beweegbare stukken beschikken: remise.

6. Wanneer beide spelers remise overeenkomen: remise.

7. Wanneer beide spelers geen enkele zet meer kunnen doen: remise.

8. Wanneer een speler met opzet één of meerdere stukken omgooit (ongeacht of het eigen stukken zijn of stukken van de tegenstander): verlies.

9. Wanneer een speler tijdens dezelfde partij twee waarschuwingen van de wedstrijdleider krijgt: verlies.

Remise ‘claimen’ met Bronstein-klokken

Als je op een gegeven moment meer bedenktijd op je klok hebt staan dan de resterende officiële speeltijd van de partij, dan mag je remise ‘claimen’ als je aan zet bent. Dit is niet onsportief, ook niet als de ander zeker zou gaan winnen. Je kondigt eigenlijk aan dat je van plan bent je bedenktijd te laten lopen tot de partij afgelopen is, waardoor de ander niet meer aan zet komt.

Statistisch is gebleken dat de meeste partijen na ongeveer 450 zetten beslist zijn. De kloktijden zijn zo ingesteld dat er tenminste 450 zetten gedaan moeten zijn voordat iemand remise kan claimen. Het maakt daarbij dan niet uit wanneer men zijn bedenktijd gebruikt, dit kan dus ook helemaal aan het eind van de partij zijn, mits men daarvóór vlug genoeg heeft gespeeld. Wanneer geen van beide spelers de partij in 450 zetten kan winnen, zijn ze blijkbaar zo aan elkaar gewaagd, dat remise terecht is.

Het per ongeluk omstoten van een stuk van de tegenstander

Wanneer een speler per ongeluk een stuk van de tegenstander omstoot, zijn er twee mogelijkheden:

1. Beide spelers zijn het er over eens, dat de rang van het omgestoten stuk al bekend was bij de overtreder. In dit geval kan gewoon doorgespeeld worden.

2. De rang van het omgestoten stuk was nog onbekend of er is onenigheid tussen beide spelers over het al dan niet bekend zijn van de rang van het omgestoten stuk. In deze gevallen dient de wedstrijdleider ontboden te worden. De wedstrijdleider kan één van de onderstaande beslissingen nemen:

A. Er wordt gewoon doorgespeeld.

B. De gedupeerde speler mag het omgestoten stuk met een ander stuk dat nog in het spel is verwisselen. In dit geval mogen bommen en vlag niet op een veld buiten je eigen opstelhelft terecht komen.

Het per ongeluk omstoten van één of meerdere eigen stukken

Wanneer een speler per ongeluk een eigen stuk omstoot, wordt het weer teruggezet en gewoon doorgespeeld, ongeacht of de tegenstander zijn rang heeft gezien. Gooit een speler echter meerdere stukken om, dan dient de wedstrijdleider ontboden te worden. In geval van opzet (om bijvoorbeeld bij het terugzetten stiekem een aantal stukken te verwisselen) wordt de partij verloren verklaard. Is er echt sprake van een ongeluk, dan worden in overleg met de tegenstander en de wedstrijdleider de omgestoten stukken weer teruggezet op de juiste posities.

Twee belangrijke extra regels

Om patsituaties en gedwongen oneindige zetherhalingen te voorkomen, zijn er twee belangrijke regels geïntroduceerd: de TweeVeldenregel (voorheen vijf-zetten-regel) en de MeerVelden-regel (voorheen zetherhalingsregel). In feite betreft het hier voortborduren op een regel die in de standaard spelregels slechts zeer summier behandeld wordt. In de volgende twee paragrafen zal hierover extra uitleg gegeven worden.

De TweeVeldenregel (tussen 2 dezelfde velden)

Als uitgangspunt geldt de in de Jumbospelregels vermelde hoofdregel:

Een stuk mag maximaal 3 keer achter elkaar tussen 2 dezelfde velden gezet worden.

De MeerVelden-regel

Het aanvallende stuk mag het stuk dat aangevallen wordt niet blijven achtervolgen over meerdere velden.

Spelbederf en onsportief gedrag

In de volgende gevallen is sprake van spelbederf en/of onsportief gedrag:

· Indien een speler over eenvoudige zetten te lang nadenkt terwijl er niet met Bronstein klokken gespeeld wordt;

· Indien een speler te vaak lang nadenkt, terwijl er niet met Bronstein-klokken wordt gespeeld;

· Indien een speler overduidelijk tijd rekt door om de andere zet stukken van de tegenstander aan te vallen die wegens de Meer-Velden regel of de Twee-Velden regel toch niet geslagen kunnen worden (dit geldt ook indien er met Bronstein klokken wordt gespeeld);

· Indien een speler gaat lopen klagen en zeuren dat juist zijn tegenstander ‘onsportief’ zou zijn terwijl die tegenstander gewoon eerlijk volgens de regels gebruik heeft gemaakt van de Twee-Velden regel.

Er is geen sprake van spelbederf of onsportief gedrag indien een speler ‘niets’ onderneemt maar wel vlot speelt. Het is immers niet ‘verplicht’ initiatief te nemen. Ook is het niet onsportief om, indien er met Bronstein klokken wordt gespeeld, je bedenktijd geheel te gebruiken voor bijvoorbeeld één simpele zet.

De psychologie achter het spel

Aangezien bluffen een belangrijk onderdeel van het Stratego spelen is, is het toegestaan de tegenspeler door mimiek, schijnbewegingen en praten op het verkeerde spoor te zetten.

Het gebruiken en maken van aantekeningen

Het is uitdrukkelijk toegestaan om tijdens het opstellen gebruik te maken van eigen aantekeningen, bijvoorbeeld voorbereide opstellingen of aantekeningen betreffende de speelstijl van die tegenstander. Tijdens de partij is het gebruik of het maken van aantekeningen echter niet meer toegestaan.

Facebook