[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Toernooi reglement

Tot en met het kalenderjaar waarin je 14 wordt, ben je een Junior. Vanaf het kalenderjaar waarin je 15 wordt, ben je een Senior.

Het inschrijfgeld op toernooien is, tenzij anders aangegeven, voor senioren € 5,- en voor junioren € 2,-.

Wedstrijdschema

Tenzij anders vermeld, beginnen alle toernooien om 10:30 uur. De inschrijving is geopend vanaf 10:00 uur. Hoewel de speelschema’s af kunnen wijken zullen de meeste toernooien ongeveer rond 17:00 uur afgelopen zijn. Op de dag zelf zal een precies tijdschema met de begin- en eindtijden van de rondes aanwezig zijn.

In principe duurt een partij maximaal 55 minuten, inclusief de opsteltijd. Voor het opstellen is maximaal 5 minuten beschikbaar. Wanneer beide spelers eerder klaar zijn met opstellen mag direct met spelen begonnen worden.

Bye

Bij een oneven aantal deelnemers in een toernooicategorie wordt er elke ronde door de indelingscomputer een van de spelers met de minste punten niet ingedeeld (mits deze persoon niet eerder een ronde vrij heeft gehad). Deze speler heeft zijn partij automatisch gewonnen. Dit heet een ‘bye’. Voor je weerstandspunten geldt een bye als een tegenstander die iedere ronde de helft van het maximaal aantal punten haalt.

Bronsteinklokken

In de hoogste categorieën en op de hogere borden in gemengde toernooien wordt gespeeld met de zgn. Bronstein schaakklokken. Hiermee wordt tijdrekken onmogelijk gemaakt. Voor nieuwe spelers, die niet gewend zijn aan het gebruik van klokken, is het geruststellend te weten dat je je niet gehaast hoeft te voelen aangezien je in principe genoeg bedenktijd hebt. In een remisestelling wordt het ook inderdaad meestal remise, doordat de totale speeltijd op is voordat de bedenktijd van een van beide spelers volledig verlopen is. Op de meeste toernooien speel je met 12.04 aan totale denktijd waarbij je iedere zet 4 seconden terug krijgt.

Zaalregels

Er mag in de speelzalen niet gerookt worden.

De spelers worden geacht direct na het beëindigen van de partij de uitslag te melden bij de tafel van de wedstrijdleiding. Beide spelers zijn verantwoordelijk voor het correct doorgeven en controleren van de uitslag. Direct daarna dient de speelzaal of het speelgedeelte verlaten te worden. Ook wordt spelers verzocht zich niet langer dan noodzakelijk bij de computertafel op te houden.

Bij provinciale kampioenschappen, het Nederlands kampioenschap en internationale toernooien is het meekijken naar nog spelende spelers niet toegestaan. Bij clubtoernooien kan door de organiserende club besloten worden van deze bepaling af te wijken.

Wedstrijdleiding

Iedere speler is gerechtigd, door handopsteking, de wedstrijdleiding te verzoeken ‘recht’ te spreken bij een geschil c.q. onduidelijkheid. De wedstrijdleider bepaalt dan of er daadwerkelijk sprake is van spelbederf en/of onsportief gedrag en geeft zo nodig een waarschuwing. Een tweede waarschuwing betekent het verlies van de partij. Ook bij twijfelgevallen beslist de wedstrijdleider. Zijn/haar besluit is bindend. Zorg er wel voor dat je de wedstrijdleiding tijdig inschakelt als dat nodig is. Ná de partij is het meestal lastig na te gaan wie er gelijk had.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]